No front page content has been created yet.

Thông báo
Thông tin - Sự kiện
04/07/2016

Đối tượng: Sinh viên trường Đại Học Hoa Sen có nhu cầu tham gia đề án 2 đúng chuyên ngành liên quan đến ngành : sự kiện, truyền thông, marketing và khoa NN&VHH (các bạn lưu ý kiểm tra yêu cầu của Đền Án 2)

Sự kiên nổi bật
CỘNG ĐỒNG HOA SEN
facebook gplus twitter youtube